Djawshan al Kabir

100,00
Djawshan al-Kabir er én lang bøn, der består af 100 kapitler, der hver især nævner til af Guds navne eller attributter.
Model: DS 14
Weight: 0,3 kg
Availability: In stock

Djawshan al-Kabir er én lang bøn, der består af 100 kapitler, der hver især nævner til af Guds navne eller attributter.

25 af disse 100 kapitler begynder med "inni as'aluka bi asmai'ika" (Jeg  beder dig ved dine navne), hvorpå følger en række af Guds navne. Da kapitlernes konstruktion er baseret på 10 af Guds navne, der fremsættes i et kapitel for sig, kan vi kalde dette kapitel for "Navnenes Kapitel".

De resterende 75 kapitler grundlægger et mønster i formuleringen (tarkibat) af hhv. sætninger og sætningsdele. I disse kapitler af Djawshan bruges Guds navne eller attributter, idet der formes nye formulerende sammensætninger af navne (hvor allerede eksisterende enkelte navne kombineres med nye ord), for tydeligere at pege på de gamle navnes betydning, eller for ganske enkelt at "åbne" dem. Desuden bliver de gamle navne også en integreret del af nye vendinger og udtryk.

Djawshan al-Kabir er et langt digt - eller bøn, om man vil - der kan åbne hjertets spirituelle døre for de kræfter, der gemmer sig i Allahs navne. Igennem kendskabet til sig selv, vil mennesket kende sin Skaber, og gennem kendskabet til Skaberen vil mennesket realisere sig selv.

Der findes kun ganske få bøger på dansk, der overhovedet kan sammenlignes med dette smukke klassiske værk, som her kommer for første gang på dansk. En ualmindelige flot spirituel oplevelse gengivet i høj kvalitet med både arabisk tekst og dansk oversættelse.

Djawshan al-Kabir kommer fra en shiitisk persisk klassisk tradition, men er så neutralt i forhold til denne oprindelse, at bogen med lige stor glæde kan læses af muslimer med sunni skoling. Der er ikke noget i teksten, der retter sig specifikt ind i en shia tankegang. Tvært imod kan man sige, at denne tekst netop er så klassisk i sit indhold, at den både kan læses af folk fra shia og sunni retningerne, ligesom den kan læses af folk der føler sig tilknyttet den spirituelle del af Islam såvel som dem der tager en mere boglig tilgang til emnet.

En stor oplevelse.

116 sider, hårdt indbundet

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review:
Others also bought