Profeten Muhammad- set fra en anden vinkel

22.55USD
Weight: 0,4
Availability: In stock

Hvem var profeten Muhammad? Ifølge Michael H. Hart, forfatter til "De 100 mest indflydelsesrige mennesker" (The 100 Ranking of the Most Influential People), er han den mest indflydelsesrige person nogensinde.

Ifølge den franske historisker Alphonse de Lamartine betagede han ikke kun hære, lovgivninger, imperier, folkeslag og dynastier, men millioner af mennesker i en tredjedel af den da befolkede verden; Og hvad mere, han bevægede altere, guder, religioner, ideer, overbevisninger og sjæle...
Hans liv, hans meditation, hans heltemodige prædiken imod overtro i sit land, og med dristighed modarbejde han afgudsdyrkelsen; Med bestemthed udholdt han dem i 30 år i Mekka.. Hans uophørlig prædiken, hans kamp under ugunstige forhold, hans tro på fremgang og hans overmenneskelige tryghedsfølelse ved ulykker, hans overbærenhed og mildhed ved sejr, hans ambitioner var kun helliget en´ ide og på ingen måde var det en stræben efter et imperium; hans endeløse bønner, hans mystiske samtaler med Gud, hans død, hans triumf efter døden; Alt dette vidner ikke om bedrageri men om en urokkelig overbevisning og tro..

Det var hans tro som gav ham styrke til at genopbygge en trosbekendelse. Denne trosbekendelse var i to dele, nemlig Guds enhed og Guds ulegemlighed. Det førstenævnte fortæller hvad Gud er, og det sidstenævnte fortæller hvad Gud ikke er.

M. Fethullah Gülen giver her sin unikke fortolkning af Profeten Muhammad, baseret på et livslangt personligt studium og kamp for at leve op til den ideelle standard, der var virkeliggjort af en af de mest fascinerende skikkelser der nogensinde har levet blandt os.

255 sider, hårdt indbundet

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: