Koran i dansk oversættelse

43.36USD
Dansk oversættelse af Koranen
Weight: 0,65
Availability: In stock

Med et stadig voksende antal muslimer af dansk herkomst, er det utroligt vigtigt, at Islams primære kilde, Koranen, findes i en pålidelig dansk oversættelse.

Ellen Wulff, som har forestået denne oversættelse, har gennem mange år undervist arabisk på Københavns Universitet, og er derfor vel bekendt med selve sproget. Da hun i sit arbejde udelukkende har haft til hensigt at oversætte fra et sprog til et andet (arabisk til dansk), er oversættelsen akademisk i sin tilgang uden forsøg på at skulle tolke.

Oversættelsen indeholder ikke fodnoter eller andre tolkningsmæssige tilføjelser, hvilket gør, at den vil kunne bruges som en nøgle til forståelse af den arabiske tekst i den oprindelige åbenbaring, uden at man skal frygte, at der fra oversætterens side skulle være nogen hensigt ud over at formidle andet end en forståelse af indholdet i åbenbaringen.

Oversættelse af Ellen Wulff

540 sider, hårdt indbundet

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: