De Retskafnes Haver (bind 1)

350,00
Weight: 1,175 kg
Availability: In stock

Allahs (swt) nåde opnås ikke gennem længsler, drømme, slægtsrelationer, uddannelse eller rigdom. Derimod opnås den ved at adlyde Allah (swt) og Hans (swt) Sendebud (saw) igennem oprigtige handlinger baseret på rene hensigter. Denne noble bog af Imam Al-Nawawi vil motivere læseren til at komme tættere på Allahs (swt) nåde. 

Riyadhus Saliheen består af to bind med koranisk og profetisk vejledning til alle livets aspekter; den omfatter Profetens (saw) ord, der retleder vores ummah i anliggender, der spænder fra den islamiske tro til islamisk lov, fra menneskelige relationer til manerer og moral, og fra tilbedelse og bøn til askese. Riyadhus Saliheen er en af de mest pålidelige kilder til viden om hadith, og har således opnået bred anerkendelse. Værket rummer næsten 400 kapitler, der belyser emnerne med både Koranvers og over 1900 ahadith fra de seks store hadithsamlinger Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi og An-Nasai. Det store omfang af emner giver læseren mulighed for at opnå en dybdegående viden om Profetens budskaber til hans ummah. Bogens systematiske inddeling overgår andre lignende værker og gør den lettilgængelig. 

Bogen tilskynder til renselse af sjælen, og giver én midler til at ophøje den. Ved oprigtig læsning vil både læserens ydre og indre blive disciplineret samt motiveret til godhed og afstandtagen til slette handlinger med fokus på det Hinsides. Læseren kan desuden forvente at få styrket psyken og helbredet, forbedret manererne samt renset hjertet.

I de over 700 år Riyadhus Saliheen har eksisteret, har mange anerkendte lærde verden over rost denne, blandt andet i det følgende:

“Det er en bog med instruktion, uden sidestykke med hensyn til indhold, relevant for ens tilværelse på en individuel og samfundsmæssig plan. Den giver et fuldstændigt sæt regler på disse to livsområder på en ukompliceret og forståelig måde, der både kan forstås af de lærde og almene folk."

Riyadhus Saliheen fortjener en overlegen status, da dens indhold har potentiale til at slukke tørsten efter viden hos både lærde og lægfolk. Bogen er dybest set et redskab for dem, som formaner, en bestemmelse for dem, som bliver formanet, en lygte for de retledte og en have for de retskafne.

Indhold:

Forord 13

Imam Al-Nawawis biografi 15

Indledning – Af Imam Al-Nawawi 25

Bog 1: Samling af diverse emner 29

Kapitel 1 – Oprigtighed og intention… 29

Kapitel 2 – Anger 37

Kapitel 3 – Tålmodighed og udholdenhed 55

Kapitel 4 – Sandfærdighed 73

Kapitel 5 – Påpasselighed 76

Kapitel 6 – Gudsfrygt 83

Kapitel 7 – Vished og lid 86

Kapitel 8 – Standhaftighed 94

Kapitel 9 – Refleksion og Allahs skabelse… 96

Kapitel 10 – At ile mod velgerninger… 97

Kapitel 11 – Anstrengelse [for Allah] 101

Kapitel 12 – Godhed i alderdom 110

Kapitel 13 – De mange veje til velgerninger 115

Kapitel 14 – Mådehold i tilbedelsen 126

Kapitel 15 – Vedligeholdelse af velgerningerne 135

Kapitel 16 – Sunnahs befaling… 137

Kapitel 17 – Implementering af Allahs love… 145

Kapitel 18 – Forbuddet mod innovationer… 148

Kapitel 19 – Initiativtageren til gerninger… 150

Kapitel 2o – At argumentere for velgerninger… 153

Kapitel 21 – Hjælp mod fromhed og gudsfrygt 156

Kapitel 22 – Rådgivningen 158

Kapitel 23 – At påbyde det rette og forbyde… 160

Kapitel 24 – Modstrid i egne handlinger og ord... 169

Kapitel 25 – Befalingen om betroet ting… 171

Kapitel 26 – Forbuddet mod uretfærdighed… 178

Kapitel 27 – Muslimernes ukrænkelighed… 187

Kapitel 28 – At dække over muslimernes synder… 194

Kapitel 29 – At opfylde muslimernes behov 196

Kapitel 30 – Forbønnen 198

Kapitel 31 – Forsoning mellem mennesker 199

Kapitel 32 – Fortrinnet for svage muslimer… 202

Kapitel 33 – Omsorg for faderløse, piger… 208

Kapitel 34 – God behandling af kvinder 214

Kapitel 35 – Mandens ret over hustruen 219

Kapitel 36 – Forsørgelse af familien 222

Kapitel 37 – Uddele af det gode… 225

Kapitel 38 – Opfordre sin slægt og venner… 227

Kapitel 39 – Naboens ret... 230

Kapitel 40 – God behandling af forældre… 233

Kapitel 41 – Ulydighed over for forældre… 246

Kapitel 42 – Slægtninge og forældres venner… 250

Kapitel 43 – At ære Allahs Sendebuds familie… 254

Kapitel 44 – At ære de lærde og ældre… 257

Kapitel 45 – At besøge de gode… 263

Kapitel 46 – Kærlighed for Allahs skyld… 271

Kapitel 47 – Allahs kærlighed til tjeneren… 276

Kapitel 48 – Advarslen mod at skade de gode… 279

Kapitel 49 – Folks ydre og skjulte affærer… 280

Kapitel 50 – Frygten [for Allah] 285

Kapitel 51 – Håbefuld bøn 293

Kapitel 52 – Fortrinnet for håbefuld bøn 312

Kapitel 53 – Forening af frygt og håbefuld bøn 314

Kapitel 54 – At græde på grund af gudsfrygt… 316

Kapitel 55 – Et asketisk og enkelt liv… 321

Kapitel 56 – At stille sig tilfreds med lidt… 336

Kapitel 57 – Tilfredshed, selvværd og tiggeri… 357

Kapitel 58 – Accept af det man bliver givet… 365

Kapitel 59 – Opfordringen til selvforsørgelse… 366

Kapitel 60 – Gavmildhed i gode sager... 368

Kapitel 61 – Forbuddet mod gerrighed og nærighed 377

Kapitel 62 – Uselviskhed og sympati 378

Kapitel 63 – Indsats for det Hinsidiges forhold… 381

Kapitel 64 – Fortrinligheden af taknemmelig rig… 383

Kapitel 65 – Ihukommelse af døden… 386

Kapitel 66 – Besøg af gravpladser… 391

Kapitel 67 – Afsky af ønsket om egen død… 393

Kapitel 68 – Afholdelse fra det tvivlsomme… 395

Kapitel 69 – Afsondrethed i korruptionstider… 399

Kapitel 70 – Deltagelse i det sociale liv… 403

Kapitel 71 – Beskedenhed og høflighed… 404

Kapitel 72 – Fordømmelse af stolthed og indbildskhed 408

Kapitel 73 – God opførsel 412

Kapitel 74 – Venlighed, tolerance og mildhed 416

Kapitel 75 – Tilgivelse af den uvidende 420

Kapitel 76 – Tålmodighed under lidelser 424

Kapitel 77 – Harme mod overskridelse… 425

Kapitel 78 – Venlighed over for underordnede… 428

Kapitel 79 – Den retfærdige regent 431

Kapitel 80 – Lydighed over for regenter… 433

Kapitel 81 – Uønskelig stræben efter embede… 438

Kapitel 82 – Udvælgelse af retskafne personer… 440

Kapitel 83 – Uudnævnelse af den magthigende… 442

Bog 2: Gode manerer 443

Kapitel 84 – Ophøjelse af ærbarhed 443

Kapitel 85 – Bevogtning af hemmeligheder 445

Kapitel 86 – Passe på samt overholde sine løfter 448

Kapitel 87 – Bevarelse af gode vaner 450

Kapitel 88 – Smilende ansigt og høflighed… 451

Kapitel 89 – Fortrinnet ved klar og tydelig tale 452

Kapitel 90 – At lytte opmærksomt… 453

Kapitel 91 – Kortfattethed af prædiken 454

Kapitel 92 – Værdighed og ro 457

Kapitel 93 – Højtidelighed ved bøn og viden… 458

Kapitel 94 – At ære sin gæst 460

Kapitel 95 – Glædelige nyheder og gratuleringer… 462

Kapitel 96 – Afsked og rådgivning ved afrejse… 470

Kapitel 97 – Retledning og rådspørgning… 474

Kapitel 98 – Forøgelsen af tilbedelsessteder... 476

Kapitel 99 – Brug af højre hånd til velgerninger… 477

Bog 3: Spiseetikette 481

Kapitel 100 – Måltidets begyndelse og afslutning… 481

Kapitel 101 – Positiv omtale af måltidet… 485

Kapitel 102 – Den fastendes svar… 486

Kapitel 103 – Hvis gæst ledsaget af en ubuden… 487

Kapitel 104 – At spise fra sin del og vejlede andre… 488

Kapitel 105 – Forbuddet mod at spise dobbelt… 489

Kapitel 106 – Når maden ikke mætter… 490

Kapitel 107 – At spise fra kanten og ikke midten… 491

Kapitel 108 – Uønskelighed af at spise liggende 492

Kapitel 109 – Anbefalet at spise med tre fingre… 493

Kapitel 110 – At spise i fællesskab 496

Kapitel 111 – Etiketten af indtagelse af drikke… 497

Kapitel 112 – At drikke direkte fra beholderen… 499

Kapitel 113 – At puste ned i drikken… 500

Kapitel 114 – At drikke stående og siddende… 501

Kapitel 115 – Skænkeren bedes drikke sidst… 503

Kapitel 116 – At drikke i rene bægre… 504

Bog 4: Om påklædning 507

Kapitel 117 – Tøjets farve og materiale… 507

Kapitel 118 – Udmærkelsen ved aflang skjorte 512

Kapitel 119 – Tøjets længde mv…. 513

Kapitel 120 – Ydmyghed i valg af tøj… 521

Kapitel 121 – Mådehold i påklædning… 522

Kapitel 122 – Forbud mod silkeklæder for mænd 523

Kapitel 123 – Særlov vedrørende silkeklæder… 525

Kapitel 124 - Forbud mod brug af leopardskind 526

Kapitel 125 – Bøn ved iklædning af nye klæder og sko 527

Kapitel 126 – At indlede med højre… 528

Bog 4: Etikette af søvn og at ligge på siden 529

Kapitel 127 – Etiketten af at sove og ligge på siden… 529

Kapitel 128 – Lovligheden af at ligge på ryggen… 532

Kapitel 129 – Etiketten af selskaber og forsamlinger 534

Kapitel 130 – Drømmetydning og andet herom… 539

Bog 5: Om hilsner 542

Kapitel 131 – Udmærkelsen af at hilse… 542

Kapitel 132 – Hvordan man bør hilse 545

Kapitel 133 – Etiketter for hilsner 548

Kapitel 134 – Udmærkelsen af gentagne hilsner… 549

Kapitel 135 – At indtræde sit hjem med hilsen… 551

Kapitel 136 – At hilse på børn 552

Kapitel 137 – At hilse på kvinder… 553

Kapitel 138 – At hilse på ikke-muslimer… 554

Kapitel 139 – At hilse når man tager afsked… 555

Kapitel 140 – At spørge om lov og etiketten knyttet hertil 556

Kapitel 141 – Etiketten af at banke på… 558

Kapitel 142 – Besvarelsen ved en kammerats nys… 560

Kapitel 143 – At mødes smilende og give hånd… 563

Bog 6: At besøge den syge, deltage i begravelsen m.m. 566

Kapitel 144 – At besøge den syge 566

Kapitel 145 – Hvordan man beder for den syge 569

Kapitel 146 – At spørge pårørende om den syge... 573

Kapitel 147 – Bøn når døden står for døren 574

Kapitel 148 – Blidhed over for syge og døende… 575

Kapitel 149 – At vise sine følelser ved smerter… 576

Kapitel 150 – ’La ilaha il Allah’ på dødslejet 577

Kapitel 151 – Bøn lige efter døden er indtruffet 578

Kapitel 152 – Ved den afdøde og hans familie… 579

Kapitel 153 – At græde over den afdøde… 582

Kapitel 154 – Dæk over den afdødes skavanker… 584

Kapitel 155 – Deltagelse i begravelse… 585

Kapitel 156 – Stort fremmøde til begravelsesbøn… 587

Kapitel 157 – Begravelsesbønnens indhold 589

Kapitel 158 – Hast i begravelsen 593

Kapitel 159 – Afdødes tilbagebetaling af gæld… 594

Kapitel 160 – Formaning ved graven 595

Kapitel 161 – Bøn for den afdøde… 596

Kapitel 162 – Velgørenhed og bøn for den afdøde 597

Kapitel 163 – At omtale den afdøde positivt 598

Kapitel 164 – Den som mister et mindreårigt barn… 600

Kapitel 165 – Når man kommer forbi en tyrans grav… 602

Epilog – Afslutning på Bind 1 603

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review:
Others also bought