Mænd omkring Sendebudet

Product 4/19
 
Mænd omkring Sendebudet
Click to enlarge
35.85USD
Stock
Quantity
Add to Wishlist

Denne bog er det samlede værk om 60 sahabahs (R) livshistorier.

Ved læsning af denne bog kan vi ikke blive andet end rørte over Profetens sahabahs liv, som skildres heri.

Det er vores håb, at denne bog vil udfylde et behov hos dansktalende muslimer om at lære mere om den første generation af muslimer. Disse sahabaer. – mænd såvel som kvinder der levede på Profetens s. tid – er uden tvivl en inspirationskilde og opmuntring for alle muslimer indtil dommedagen. Disse sahabaer er en vigtig del af vores islamiske kultur, da vores bestræbelse på at følge deres eksempel vil styrke vores forståelse og efterlevelse af Islam – om Allah I vil.

Historiens overleveringer om den prægtigste skare, verden har kendt til, er hverken opdigtede beretninger eller gentagen overdreven fascination. Disse mænd var imponerende i deres iman om Islams sandhed og i deres rodfæstede ’aqidah. Dette skyldes, at hele menneskehedens historie ikke har oplevet en lignende dokumentation, sandfærdighed og granskning af kendsgerninger, som i epoken for Islams historie og dens første mænd. Studiet af denne epoke og opfølgningen på dens beretninger blev varetaget med en exceptionel menneskelig indsats. Skiftende generationer af kyndige og store lærde påtog sig denne opgave, hvor de ikke efterlod noget som helst af Islams første epoke, som de ikke underkastede mikroskopisk granskning, nøje studie og kritik.

Den betagende glorværdighed, som vi bevidner i historierne om disse store mænd blandt Profetens s. sahabah r. er slet ikke legendariske beretninger, skønt de kan fremstå således grundet deres yderste usædvanlighed. Disse kendsgerninger karakteriserer alt, hvad Sendebuddets sahabah r. havde og besad af personlighedskarakterer og livsstil. Deres historier stråler og skinner; ikke på grund af forfatternes og skildrernes ønsker, men på grund af selve historiernes personer og i takt med den udsædvanlige, velsignede indsats, som de ydede for at opnå overlegenhed og fuldkommenhed.

Hvordan kunne disse retskafne mænd opnå, hvad de gjorde, i løbet af få år? Hvordan besejrede de den gamle verden med alle dens imperier og overherredømmer og forvandlede dem til ruiner? Hvordan kunne de med Allahs Koran og ord bygge en ny verden, der rungede med friskhed, glimtede med herlighed og overgik i evner? Frem for alt, hvordan kunne de, med lysets hast, oplyse den menneskelige bevidsthed gennem monoteismens sandhed og feje århundredernes afgudsdyrkelse bort for evigt?

Mine elskede for Allahs skyld; vi vil alle komme til at drage ved lære af denne velsignede, rene skare. Vi vil erfare deres iman, udholdenhed, heltegerninger samt loyalitet til Allah s.w.t. og Hans Sendebud s. Vi vil se den opofrelse, de ydede, de forfærdeligheder, de holdt ud, og den succes, de opnåede. Vi vil se den hæderlige opgave, de påtog sig for at befri hele menneskeheden fra tænkningens hedenskab og skæbnens vildfarelse.

Lad os nu ydmygt og med fryd komme tættere på disse retskafne mænd, så vi i mødet med dem kan stifte bekendtskab med menneskehedens mest yndefulde, dydige og pragtfulde eksempler.

”De, der gik forud, de første, nemlig muhajirun og ansar, og de, der fulgte dem i at handle godt, i dem finder Allah behag, og de finder behag i Ham. Til dem har Han beredt haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Det er den vældige sejr.” [Koranen 9: 100]

Hårdt indbundet

697 sider

Current Reviews: 0
 Write Review
Print product sheet

 
 
We Also Recommend :
 
 
Godnathistorier fra Profeten Muhammads liv
Godnathistorier fra Profeten Muhammads liv
21.51USD
 

 
Profeten Muhammad- set fra en anden vinkel
Profeten Muhammad- set fra en anden vinkel
21.51USD
 

 
Lives of the Sahabah
Lives of the Sahabah
107.54USD
 

 
 
     
 
 
Customers who bought this product also purchased
 
 
Meningen med livet Meningen med livet

Livets fuldbyrdelse ligger i kundskaben om selvet. Kundskab om selvet vil sige viden om legeme, sind og ånd. Viden om… More...

9.32USD
Sufiens vej Sufiens vej

En populær introduktion til sufismens lære. "Kend dig selv og du kommer til at kende din Herre!" siger han. Man… More...

7.17USD
Traveler's prayer rug (one piece) Traveler's prayer rug (one piece)

Light weight prayer carpet which folds into small pouch. More...

5.74USD
Porten til arabisk 1 Porten til arabisk 1

Porten til arabisk er et velstruktureret og progressivt kursus, der er nøje designet til at lære arabisk i et ikke-arabisk… More...

10.75USD
sufierne sufierne

Denne lille bog fortæller om nogle af de store spirituelle mestre i Islams historie. Mennesker der har været med til… More...

7.17USD
Da månen blev delt Da månen blev delt

Profeten Muhammads biografi skildret med afsæt i de mest klassiske kilder More...

21.51USD
 
     

Your cart is empty